مدت زمان تقریبی مطالعه:

جناب آقای دکتر کاظمی

دستشان درد نکند؛ کار و رفتار حرفه ای از ویژگی های بازر این شرکت است. جوان بودن، عدم شناخت کافی و … سبب شده بود که در ابتدای همکاری نگران هایی زیادی پیرامون پروژه وجود داشته باشد. اما بعد اولین نسخه متوجه تجربه خوبشان در کار حرفه ای شدیم.

مقالات پیشنهادی