همکاران

همکاران این شرکت مهم‌ترین سرمایه این شرکت هستند؛ چرا که تلاش تک تک این افراد سبب رشد دسته جمعی و تعالی شرکت شده است. توجه به نیازهای پرسنل در کنار اهداف بلندمدت منابع انسانی، سبب شده است که کارشناسان، این شرکت را جزئی از خود قلمداد کنند و در راستای توسعه و پیشرفت همه اعضا به بهترین شکل ممکن فعالیت کنند.

آقای سهیل راسخ
آقای سهیل راسخ
کارشناس سمت سرور
آقای علی خادم
آقای علی خادم
گرافیست وب
آقای مجید بهنام فر
آقای مجید بهنام فر
کارشناس وردپرس
آقای معین قاسمی
آقای معین قاسمی
کارشناس ارشد رابط کاربری
آقای محمد پرتغالی
آقای محمد پرتغالی
کارشناس رابط کاربری
خانم یاسمین رنجبر
خانم یاسمین رنجبر
کارشناس رابط کاربری
آقای علیرضا زینلی
آقای علیرضا زینلی
کارشناس سمت سرور
آقای مجتبی رضوی
آقای مجتبی رضوی
کارشناس ارشد رابط کاربری