خدماتی که ما انجام می دهیم؟

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

هدف اصلی هوش مصنوعی تولید ماشین‌های هوشمندی است که توانایی انجام وظایفی که نیازمند به هوش انسانی است را داشته باشد. هوش مصنوعی در حقیقت نوعی شبیه سازی هوش انسانی برای کامپیوتر است و منظور از هوش مصنوعی در واقع ماشینی است که به گونه ای برنامه نویسی شده که همانند انسان فکر کند و توانایی تقلید از رفتار انسان را داشته باشد. این تعریف می تواند به تمامی ماشین هایی اطلاق شود که بگونه‌ای همانند ذهن انسان عمل می‌کنند و می‌توانند کارهایی مانند حل مسئله و یادگیری داشته باشند. در تمام کسب کار، فعالیت های تکراری بسیاری وجود دارد که با ادغام هوش مصنوعی با سامانه های مجموعه میتوان باعث افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه ها و افزایش سرعت خدمت رسانی شود. نادین سافت با استفاده از راهکارهای خلاقانه، بستری برای بهره برداری شما از این تکنولوژی فراهم میکند. یادگیری ماشین یکی از زیر مجموعه های هوش مصنوعی است که به سیستم ها این امکان را می دهد تا به صورت خودکار یادگیری و پیشرفت داشته باشند بدون اینکه نیاز باید تا یک برنامه نویسی مخصوص به آن یادگیری خاص را انجام داد. تمرکز اصلی یادگیری ماشینی بر توسعه برنامه‌هایی است که بتوانند با دسترسی به داده‌ها، به طور خودکار از آن‌ها برای یادگیری خود سیستم استفاده کنند.

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

دست آورد ما برای شما

 • استخراج فرآیندهای موجود و بسترسازی برای تحلیل مراحل و یادگیری ماشین
 • هوشمند سازی سامانه ها به منظور خطا یابی خودکار
 • افزایش لذت کاربری با استفاده از انطباق هوشمند با نیاز خاص کاربر
 • یادگیری فرآیندهای مجموعه و امکان خودکار سازی بسیاری از مراحل
 • کاهش هزینه ها و افزایش بهره‌وری
 • ایجاد راه حل های خلاقانه با به روزترین تکنولوژی‌های دنیا

دست آورد ما برای شما

 • استخراج فرآیندهای موجود و بسترسازی برای تحلیل مراحل و یادگیری ماشین
 • هوشمند سازی سامانه ها به منظور خطا یابی خودکار
 • افزایش لذت کاربری با استفاده از انطباق هوشمند با نیاز خاص کاربر
 • یادگیری فرآیندهای مجموعه و امکان خودکار سازی بسیاری از مراحل
 • کاهش هزینه ها و افزایش بهره‌وری
 • ایجاد راه حل های خلاقانه با به روزترین تکنولوژی‌های دنیا

نمونه کارهای ما