سامانه گزاره (داده نمایی)

سامانه گزاره به منظور ایجاد بینش در داده های کسب و کارها تولید شد. این محصول با قابلیت های فراوان و محیطی ساده و زیرساختی کاملا بومی به سازمان ها و مجموعه های مختلف، امکان گردآوری و بهره برداری از اطلاعات را میدهد. سامانه گزاره با در اختیار گذاشتن ابزارهای پیشرفته، تولید داشبوردهای پیچیده را ساده سازی میکند تا امکان مشاهده و تصمیم گیری دقیق حاصل شود.

سامانه گزاره (داده نمایی)

چرا سامانه گزاره ؟

سامانه گزاره، یک بستر هوش تجاری و مدیریت اطلاعات کسب و کار است که ابزارهایی را برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل، تجسم و به اشتراک گذاری داده‌ها فراهم می‌کند. قابلیت‌های متنوع این سامانه، به شما کمک می‌کند تا بتوانید داده‌های گسترده و حجیم خود را به راحتی تحلیل و بررسی کرده و نتایج آن را در اختیار سایر افراد قرار دهید.

هوش تجاری (هوش سازمانی)

هوش تجاری (Business Intelligence)، ترکیبی از تحلیل، داده کاوی، تصویر سازی داده و… است که به سازمان‌ها جهت «تصمیم گیری بر اساس داده‌ها» کمک می‌کند. سامانه گزاره می‌تواند داده‌ها را برای گرفتن تصمیمات استراتژیک و کاربردی به نوعی دانش اجرایی تبدیل کند. هوش تجاری، تمامی بخش‌های سازمان را از طریق بهبود دسترسی به داده‌های سازمان و سپس استفاده از آنها برای افزایش سود آوری، کارایی، رضایت مشتریان و در نهایت، افزاش سهم بازار هماهنگ می‌کند.

سیستم هوش تجاری به طور دائم مشغول جمع آوری و ذخیره سازی اطلاعات در مورد فعالیت‌های سازمانی و سپس سازماندهی آن‌ها به منظور تحلیل، گزارش دهی و داده کاوی است.

ویژگی‌ها

  • اتصال به انواع پایگاه داده ها
  • محیطی ساده و بدون نیاز به دانش برنامه نویسی
  • انعطاف پذیری بالا برای انواع داده
  • پشتیبانی از جداول مختلف
  • سیستم مدیریت کاربران پیشرفته

چرا سامانه گزاره ؟

سامانه گزاره، یک بستر هوش تجاری و مدیریت اطلاعات کسب و کار است که ابزارهایی را برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل، تجسم و به اشتراک گذاری داده‌ها فراهم می‌کند. قابلیت‌های متنوع این سامانه، به شما کمک می‌کند تا بتوانید داده‌های گسترده و حجیم خود را به راحتی تحلیل و بررسی کرده و نتایج آن را در اختیار سایر افراد قرار دهید.

هوش تجاری (هوش سازمانی)

هوش تجاری (Business Intelligence)، ترکیبی از تحلیل، داده کاوی، تصویر سازی داده و… است که به سازمان‌ها جهت «تصمیم گیری بر اساس داده‌ها» کمک می‌کند. سامانه گزاره می‌تواند داده‌ها را برای گرفتن تصمیمات استراتژیک و کاربردی به نوعی دانش اجرایی تبدیل کند. هوش تجاری، تمامی بخش‌های سازمان را از طریق بهبود دسترسی به داده‌های سازمان و سپس استفاده از آنها برای افزایش سود آوری، کارایی، رضایت مشتریان و در نهایت، افزاش سهم بازار هماهنگ می‌کند.

سیستم هوش تجاری به طور دائم مشغول جمع آوری و ذخیره سازی اطلاعات در مورد فعالیت‌های سازمانی و سپس سازماندهی آن‌ها به منظور تحلیل، گزارش دهی و داده کاوی است.

ویژگی‌ها

  • اتصال به انواع پایگاه داده ها
  • محیطی ساده و بدون نیاز به دانش برنامه نویسی
  • انعطاف پذیری بالا برای انواع داده
  • پشتیبانی از جداول مختلف
  • سیستم مدیریت کاربران پیشرفته