مدت زمان تقریبی مطالعه:

جناب آقای دکتر نوری

در ابتدا کار RFP خوبی نداشتیم اما با کمک ایشان توانستیم به آنچه که نیاز بود برسیم؛ پس از آن با پروپزالی که زحمت کشیدند متوجه تمام فازهای پروژه شدیم. خب، کار را شروع کردند و نسخه دمو تحویل دادند. ما هم اشکالات و اصلاحات زیادی را لیست کردیم که خداروشکر بسیاری از موارد لیست رفع شد و همچنان در حال ادامه همکاری هستیم.

مقالات پیشنهادی