مدت زمان تقریبی مطالعه:

جناب آقای شاه رکنی

از صبح تا دیر وقت به من زنگ میزنند!… پروژه ای که دست شون باشد تا به سرانجام نرسد، رها نمیکند…کلا کارشون حرفه ای هست و باهاشون ادامه میدیم

مقالات پیشنهادی