خط تولید نرم افزار SPL

خط تولید نرم افزار یا software product line (SPL) به مجموعه‌ای از سیستم‌ها و محصولاتی گفته می شود که بر پایه نرم‌افزار های مشابه استوار شده اند. شرکت های تولید نرم افزار با توجه به نیاز کاربران اقدام به طراحی و تولید نرم افزارها می کنند در این میان خط تولید نرم افزارهای سازمانی از اهمیت زیادی برخوردار است.

خط تولید نرم افزار SPL

این محصول، یک خط تولید نرم افزارهای تحت وب با دامنه هدف تولید محصولات نرم افزاری برای سازمان های کوچک و متوسط است. شرکت نادین سافت با بررسی این طیف از سازمان ها، نیازمندی های آن ها را احصاء کرده و دریافت که بخش قابل توجهی از این نیازمندی ها، مشترک هستند. این محصول جهت تسریع بخشی به تولید نرم افزارهای سازمانی تحت وب طراحی شده است تا بخش های مشترک به سرعت در اختیار مشتری قرار داده شود. در سایر نیازمندی‌ها، نیازهای خاص منظور مشتری توسط توسعه دهندگان، طراحی و پیاده سازی می‌شود. به این ترتیب، این خط تولید دارای یک بخش ثابت (هسته ی اصلی) و بخش متغیر (نقاط تمایز) است.

هم اکنون شرکت نادین سافت در دو بخش بر روی این محصول فعال است: اول تولید محصولات مشتق شده از این خط تولید. دوم: به طور موازی نیز در حال توسعه بخش هایی از هسته مرکزی و کار بر روی نقاط تمایز جدید است.

طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه:

بررسی محصولات مشابه

 پیاده سازی محصول اولیه با استفاده از تحقیقات

 گرفتن بازخورد مداوم از متخصصین حوزه

در مورد سطح بلوغ فناوری میتوان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

 فناوری پیشرفته: خط توسعه نرم افزار این شرکت از جدیدترین و پیشرفته ترین فناوری ها برای ایجاد محصولات نرم افزاری بسیار کاربردی، کارآمد و قابل اعتماد استفاده می کند. همچنین معماری سرویس محور سبب اضافه شدن تکنولوژی های آینده به این خط تولید خواهد شد.

 فرآیندهای کاملاً تعریف شده: خط توسعه نرم افزار این شرکت دارای فرآیندهای کاملاً تعریف شده ای برای مدیریت توسعه و تحویل محصولات نرم افزاری است، مانند جمع آوری نیازمندی ها، طراحی، توسعه، آزمایش و استقرار.

 متدلوژی تولید: خط توسعه نرم افزار این شرکت از ابزارهای متنوعی همچون استفاده از Sonarlint و هوش مصنوعی در کدنویسی و تکنیک های همچون کلین کد برای ساده کردن فرآیندهای توسعه و کاهش خطاها استفاده می کند.

 انعطاف پذیری: خط توسعه نرم افزار این شرکت قادر است تغییرات در نیازمندی ها و نیازهای مشتری را به سرعت مدیریت کند و با فناوری ها و روندهای جدید سازگار شود.

 مقیاس پذیری: با استفاده از شیوه‌‌های نوین در سه محور X، Y و Z توزیع شده و قادر به رسیدگی به افزایش تقاضا پاسخگویی در محصولات و خدمات خود خواهد بود و با توجه به استفاده از کوبرنتیز در صورت نیاز می تواند افزایش یا کاهش یابد.

برخی ویژگی های دیگر محصول

تضمین کیفیت: با استفاده از متدلوژی تولید و فرهنگ خاص توسعه و ابزارهای تخصصی تست همچون سایپرس، تضمین کیفیت قوی را داریم تا اطمینان حاصل شود که محصولات نرم افزاری مطابق با الزامات و استانداردهای مشتری هستند.

 بهبود مستمر: خط توسعه نرم افزار این شرکت دارای فرهنگ بهبود مستمر است و به طور مداوم فرآیندها و فن آوری های خود را ارزیابی و بهبود می بخشد تا رقابتی بماند.

از دیگر پیچیدگی های فنی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

ایجاد انواع ماژول های متفاوت بعنوان ویژگی متمایز هر محصول

استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص ناهنجاری های درخواست ها

استفاده از هوش مصنوعی در جهت بهبود برخی از دارایی های مشترک و متمایز

توانایی مدیریت 43 هزار درخواست در لحظه در هر نود کلاستر و استفاده از تکنولوژیهای کالسترینگ، داکر و … سبب نگهداری سادهتر

استفاده از معماری سرویس گرا و ابزارها و تکنیک های تخصصی در مدیریت وابستگی ها و تضادها در بین ماژول ها

خودکارسازی تست و مدیریت موارد تست و داده های تست،

بدون توجه به پلتفرم، سیستم عامل و … محصولات تولید شده در تمام بستر ها قابل استفاده است استفاده از چند پایگاه داده بصورت یکپارچه همچون الاستیک، ردیس و …

این محصول، یک خط تولید نرم افزارهای تحت وب با دامنه هدف تولید محصولات نرم افزاری برای سازمان های کوچک و متوسط است. شرکت نادین سافت با بررسی این طیف از سازمان ها، نیازمندی های آن ها را احصاء کرده و دریافت که بخش قابل توجهی از این نیازمندی ها، مشترک هستند. این محصول جهت تسریع بخشی به تولید نرم افزارهای سازمانی تحت وب طراحی شده است تا بخش های مشترک به سرعت در اختیار مشتری قرار داده شود. در سایر نیازمندی‌ها، نیازهای خاص منظور مشتری توسط توسعه دهندگان، طراحی و پیاده سازی می‌شود. به این ترتیب، این خط تولید دارای یک بخش ثابت (هسته ی اصلی) و بخش متغیر (نقاط تمایز) است.

هم اکنون شرکت نادین سافت در دو بخش بر روی این محصول فعال است: اول تولید محصولات مشتق شده از این خط تولید. دوم: به طور موازی نیز در حال توسعه بخش هایی از هسته مرکزی و کار بر روی نقاط تمایز جدید است.

طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه:

بررسی محصولات مشابه

 پیاده سازی محصول اولیه با استفاده از تحقیقات

 گرفتن بازخورد مداوم از متخصصین حوزه

در مورد سطح بلوغ فناوری میتوان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

 فناوری پیشرفته: خط توسعه نرم افزار این شرکت از جدیدترین و پیشرفته ترین فناوری ها برای ایجاد محصولات نرم افزاری بسیار کاربردی، کارآمد و قابل اعتماد استفاده می کند. همچنین معماری سرویس محور سبب اضافه شدن تکنولوژی های آینده به این خط تولید خواهد شد.

 فرآیندهای کاملاً تعریف شده: خط توسعه نرم افزار این شرکت دارای فرآیندهای کاملاً تعریف شده ای برای مدیریت توسعه و تحویل محصولات نرم افزاری است، مانند جمع آوری نیازمندی ها، طراحی، توسعه، آزمایش و استقرار.

 متدلوژی تولید: خط توسعه نرم افزار این شرکت از ابزارهای متنوعی همچون استفاده از Sonarlint و هوش مصنوعی در کدنویسی و تکنیک های همچون کلین کد برای ساده کردن فرآیندهای توسعه و کاهش خطاها استفاده می کند.

 انعطاف پذیری: خط توسعه نرم افزار این شرکت قادر است تغییرات در نیازمندی ها و نیازهای مشتری را به سرعت مدیریت کند و با فناوری ها و روندهای جدید سازگار شود.

 مقیاس پذیری: با استفاده از شیوه‌‌های نوین در سه محور X، Y و Z توزیع شده و قادر به رسیدگی به افزایش تقاضا پاسخگویی در محصولات و خدمات خود خواهد بود و با توجه به استفاده از کوبرنتیز در صورت نیاز می تواند افزایش یا کاهش یابد.

برخی ویژگی های دیگر محصول

تضمین کیفیت: با استفاده از متدلوژی تولید و فرهنگ خاص توسعه و ابزارهای تخصصی تست همچون سایپرس، تضمین کیفیت قوی را داریم تا اطمینان حاصل شود که محصولات نرم افزاری مطابق با الزامات و استانداردهای مشتری هستند.

 بهبود مستمر: خط توسعه نرم افزار این شرکت دارای فرهنگ بهبود مستمر است و به طور مداوم فرآیندها و فن آوری های خود را ارزیابی و بهبود می بخشد تا رقابتی بماند.

از دیگر پیچیدگی های فنی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

ایجاد انواع ماژول های متفاوت بعنوان ویژگی متمایز هر محصول

استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص ناهنجاری های درخواست ها

استفاده از هوش مصنوعی در جهت بهبود برخی از دارایی های مشترک و متمایز

توانایی مدیریت 43 هزار درخواست در لحظه در هر نود کلاستر و استفاده از تکنولوژیهای کالسترینگ، داکر و … سبب نگهداری سادهتر

استفاده از معماری سرویس گرا و ابزارها و تکنیک های تخصصی در مدیریت وابستگی ها و تضادها در بین ماژول ها

خودکارسازی تست و مدیریت موارد تست و داده های تست،

بدون توجه به پلتفرم، سیستم عامل و … محصولات تولید شده در تمام بستر ها قابل استفاده است استفاده از چند پایگاه داده بصورت یکپارچه همچون الاستیک، ردیس و …