مدت زمان تقریبی مطالعه: 15 دقیقه

خط تولید نرم افزارهای سازمانی – نادین سافت

خط تولید نرم افزار یا software product line (SPL) به مجموعه‌ای از سیستم‌ها و محصولاتی گفته می شود که بر پایه نرم‌افزار های مشابه استوار شده اند. شرکت های تولید نرم افزار با توجه به نیاز کاربران اقدام به طراحی و تولید نرم افزارها می کنند در این میان خط تولید نرم افزارهای سازمانی از اهمیت زیادی برخوردار است. سازمان ها، کسب و کارها و تمامی شرکت ها می توانند به راحتی نرم افزار سازمانی مورد نیاز خود را با مراجعه به شرکت هایی که اقدام به راه اندازی خط تولید نرم افزارهای سازمانی کرده اند سفارش دهند.

در مقالات پیشین نادین سافت درباره نقش طراحی پورتال سازمانی و دولتی در ارائه خدمات سازمانی چیست؟ صحبت کردیم. در این مقاله تلاش می کنیم اطلاعات جامعی در زمینه خط تولید نرم افزار و به طور ویژه خط تولید نرم افزارهای سازمانی به شما عزیزان ارائه دهیم پیشنهاد می کنیم تا انتها همراه ما باشید.

برای پیاده سازی و دریافت خدمات خط تولید نرم افزار، همین الان با کارشناسان نادین سافت تماس بگیرید.

در این مقاله به بررسی موارد زیر خواهیم پرداخت:

1- خط تولید نرم ‌افزار سازمانی

2- اهمیت راه اندازی خط تولید نرم افزار

3- توسعه دهندگان نرم افزارهای سازمانی

4- تعریف ابزارهای توسعه نرم افزار های سازمانی

5- ابزارهای کدنویسی مورد نیاز برای راه اندازی خط تولید نرم افزار

6- مشتریان هدف خط تولید نرم افزار سازمانی

7- ویژگیهای خط تولید نرم افزار سازمانی

8- شرکت تولید نرم افزار

9- ویژگیهای بهترین شرکت تولید نرم افزار

10- ضرورت راه اندازی خط تولید نرم‌ افزار بومی

11- رویکرد نادین سافت در راه اندازی خط تولید نرم افزار بومی

12- مزایای استفاده از خط تولید نرم افزار بومی نادین سافت

خط تولید نرم افزار
خط تولید نرم افزار

خط تولید نرم ‌افزار سازمانی

مشخصه بارز در خطوط تولید نرم افزار استفاده مجدد از نرم افزار های قبلی است. این نرم افزارها در واقع گروهی از آبجکت ‌های مفید نرم‌افزاری هستند که با استفاده از ابزار تولید اشتراکی ایجاد می‌شوند. مهندسی خط تولید نرم افزار (SPL) به روش های مهندسی و مدیریتی جهت ایجاد، تکامل و نگهداری خطوط تولید نرم افزار گفته می شود.

تولیدکنندگان صنعتی سال های مدیدی است که تکنیک‌ های مهندسی مشابهی را جهت ایجاد خط تولید محصولات یکسان و با استفاده از قطعات مشترک به کار می‌برند. آنها از قطعاتی که در گذشته طراحی و ساخته شده جهت کاربرد مجدد در مونتاژ خط تولید و پیکربندی آن استفاده می‌کنند. به طور مثال تولید کنندگان خودرو مجموعه‌ای از قطعاتی که با دقت طراحی‌ شده را به طور خاص برای پیکربندی و مونتاژ مدل های مختلف خودرو استفاده می کنند.

مهندسی تولید نرم افزار
مهندسی خط تولید

خط تولید نرم ‌افزار سازمانی

خط تولید نرم‌افزارهای بزرگ به طور کلی برای پوشش سیستم ها و مهندسی نرم افزار ها گسترش یافته اند. مبحث خط تولید نرم‌افزار به‌عنوان یک رشته مطالعاتی و مفاهیم مرتبط با مهندسی به اواسط دهه 1970 بر می گردد. تکنیک‌های نسل اولیه SPL و نمونه‌های ابتدایی از خطوط تولید نرم‌افزار پایه‌ای محکم برای تکامل و پیشرفت در حوزه مهندسی خط تولید بوده اند.

در چهار دهه گذشته روش‌های اولیه برای ایجاد خط تولید نرم‌ افزار معیارهای مهمی در پیدایش، بهبود و توسعه مهندسی نرم‌افزار بوده اند. در حال حاضر آخرین نسل از روش‌ها و ابزارهایی که در خطوط تولید نرم‌افزار استفاده می شوند پیشرفت‌های زیادی داشته اند.

متدهای نسل جدید به غیر از ایجاد محصول، روش هایی برای اصلاح و نگهداری و تکامل نرم افزارها را گسترش می‌دهند. گذشته از آن پیچیدگی فرآیندهای کلی جهت توسعه محصول را کم می کنند و باعث افزایش مقیاس‌پذیری سبد محصولات شما می شوند. این امکانات شرکتهای تولید نرم افزار را قادر می‌سازند تا با زمان، هزینه و تلاش کمتری به سمت راه اندازی خط تولید نرم‌افزار حرکت کنند.

دو ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯿﺪی در راه اندازی خط تولید نرم ‌افزار تاثیر زیادی دارند. اولین مفهوم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن دادهﻫﺎ و توجه به شباهت های ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣدل های ﻣﺸﺘﺮك و ﻣﺸﺎبهی است که در یک سیستم مورد استفاده قرار می گیرند. دومین مفهوم توجه به تفاوت‌ها و نیز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻘﺎط ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﯽ است ﮐﻪ ﻫﺮ یک از ﻣدل های ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺨﺼ‌اتی ﻣﺨصوص ﺑﻪ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

بیشتر بخوانید: تست رگرسیون در مهندسی خط تولید نرم افزار

توسعه دهندگان نرم افزارهای سازمانی

توسعه دهندگان خط تولید نرم ‌افزار اجزای یک نرم‌افزار عمومی را به عنوان آبجکت در کتابخانه قرار می دهند تا بتوانند در فرصت‌هایی که برای کاربرد مجدد آنها ایجاد می شوند از آنها استفاده کنند. در حال حاضر در زمینه خط تولید نرم‌افزار پیشرفت‌هایی ایجاد شده که نشان می دهد کاربرد محدود و استراتژیک این آبجکت ها می‌تواند باعث تحولات بزرگی در قابلیت های مهندسی نرم‌افزار گردد.

توسعه دهندگان نرم افزارهای سازمانی
توسعه دهندگان نرم افزارهای سازمانی

ﻣﺪﯾﺮان ﺗﯿﻢﻫﺎی توسعه ﻧﺮم‌اﻓﺰاری و برنامه نویسان نرم افزارها همیشه به وجود مدول های تکراری و مشابه در ایجاد ﭘﺮوژهﻫﺎی بزرگ خط تولید نرم افزارهای سازمانی توجه داشته اند. آنها به دنبال روش هایی برای کاربرد ﻣﺠﺪد از ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ قبلی بوده اند. ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷﺮﮐﺖ های ﻧﺮم‌اﻓﺰاری وﺟﻮد ﯾﮏ اﻧﺒﺎره ﻣﺸﺘﺮك از مدول های ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه قبلی بسیار ﺿﺮوری است.

مطلب مرتبط: مطالعه موردی – توسعه موفق خط تولید نرم افزار
تیم های برنامه نویسی تلاش می کنند ﮐﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮك از پروسه ﺗﻮﺳﻌﻪ مدول های ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ کرده و ﺑﺮای پیشبرد ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ از آنها استفاده نمایند. تیم تخصصی توسعه دهندگان نرم افزارهای سازمانی در نادین سافت نیز در زمینه  طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی خط تولید نرم افزارهای سازمانی مبتنی بر نیازهای سازمان ها و مشاغل بزرگ فعالیت دارند.

تعریف ابزارهای توسعه نرم افزار های سازمانی

از ابزار های مهم در توسعه نرم افزارهای سازمانی ابزارهایی است که جهت مدلسازی نیازمندی‌ها به کار می روند. زیرا شناخت نیازمندی‌های سازمان از اطلاعات مهمی است که به عنوان ورودی خط تولید نرم افزار شناخته می شوند. در پیاده سازی خط تولید از پیشرفته ترین تکنولوژی های نرم افزاری مبتنی بر استانداردهای بین المللی استفاده می شود. به طوریکه پروژه منطبق بر نیازهای کاربران بوده و پاسخگوی درخواستهای آنها باشد.

مطلب مرتبط: یک فریم ورک برای خط تولید نرم افزار

ابزارهای کدنویسی
ابزارهای کدنویسی

ابزارهای کدنویسی مورد نیاز برای راه اندازی خط تولید نرم افزار

ابزار کدنویسی از دیگر ابزارهای تولید نرم افزارهای سازمانی است. پس از شناخت نیازمندی‌ها توسط ابزارهای کدنویسی کدهای مربوطه بسته به ماهیت و نیاز به صورت بسته‌های قابل اجرا تولید می‌شوند.
از دیگر ابزارهای تولید نرم افزار سازمانی ابزارهای نصب و آپدیت هستند. پس از بهره‌ برداری از بسته‌های قابل اجرا که در یک سازمان نصب شده و تنظیمات آن انجام می شود این ابزارها کارآیی خود را به خوبی نشان می­ دهند.

توسط ابزارهای کنترل کیفی کدهای منبع بررسی می شوند و تاییدیه هایی به منظور انجام عملیات کنترل کیفی دریافت می­ کنند. همچنین کنترل کیفیت برنامه‌ها و بسته های نرم افزاری قابل اجرا توسط ابزارهای سنجش صحت عملکردانجام می گیرد. از وظایف آنها سنجش شاخص‌های کیفی امنیت و کارآیی نرم افزارها است.

ابزار های مدیریت گزارش­گیری یا management tools Log برنامه های نرم افزاری هستند که از اطلاعات سیستم و اجزا و برنامه های گوناگونی که در یک سیستم نرم افزاری تولید شده اند نگهداری می کنند. در زمان اجرای یک سیستم داده هایی توسط برنامه ها ایجاد می شوند که ابزارهای مدیریت گزارشگیری به تجزیه و تحلیل آنها می پردازند.

بیشتر بخوانید: بررسی تولید محصول در خطوط تولید نرم افزار

برای پیاده سازی و دریافت خدمات خط تولید نرم افزار، همین الان با کارشناسان نادین سافت تماس بگیرید.

مشتریان هدف خط تولید نرم افزار سازمانی

بیشتر مشتریانی هدف خط تولید نرم افزارهای سازمانی، سازمان‌های متوسط و بزرگ هستند. محصولات این نرم افزارها پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر وب بوده که بسیار مهم و پرکاربرد هستند. زبان برنامه نویسی برای تولید این محصولات نرم افزاری مبتنی بر Java Enterprise Edition است.

اگر شما هم جز، سازمانها و کسب و کارهایی هستید که نیاز به راه اندازی نرم افزار سازمانی را در سازمان خود احساس می کنند. باید به نکات زیر توجه کنید:

 • شما به عنوان مشتریان هدف و سازمان سفارش دهنده نرم افزار باید از توانایی ها و نیازمندی های خود شناخت کافی داشته باشید.
 • در مرحله بعد باید بدانید که در چه زمینه هایی عملکرد قوی داشته و در چه موقعیت هایی ضعیف تر عمل کرده اید. تیم توسعه بایستی در زمان طراحی و پیاده سازی نرم افزار نیازمندی های شما را به عنوان مشتری در نظر بگیرد و در جهت برآورده کردن نیازهای سازمان شما یک نرم افزار اختصاصی را طراحی و ارائه دهد.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که برای طراحی و راه اندازی خط تولید نرم افزار سازمانی تنها به شرکت های متخصص و دارای نمونه محصول در این زمینه اعتماد کنید. فراموش نکنید که مراجعه به بخش خدمات و نمونه کارها در سایت شرکت مورد نظر می تواند کمک زیادی به کسب اطلاعات تخصصی در زمینه سفارش محصول مورد نظرتان به شما بدهد.

ویژگیهای خط تولید نرم افزار سازمانی

خط تولید نرم افزار (SPL) اهمیت زیادی برای کاربران خود قائل است. از اصول پیاده سازی خط تولید نرم افزار سازمانی میتوان به این نکته مهم اشاره کرد که نباید در جهت آسان کردن کار برنامه‌نویسان از نیازهای کاربران صرفنظر شود.

توسعه سیستم نرم افزاری
توسعه سیستم نرم افزاری

امکانات مورد استفاده برای پیاده سازی خط تولید نرم افزارهای سازمانی باعث می شود که سازمان ها و توسعه دهندگان از ویژگی های مفید این راهکارها بهره مند شوند. از فوائد اجرای عملیات این خط تولید کم کردن هزینه‌های مربوط به توسعه خط تولید نرم‌افزارهای بزرگ است. همچنین این امر موجب کاستن نیروی انسانی مورد نیاز در توسعه سیستم­ها بوده و در کاستن هزینه ها و تسهیل مدیریت کارکنان موثر است.

از دیگر ویژگی های خط تولید نرم افزار حذف عملیات تکراری است. نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که با توجه به استفاده مجدد از مدول هایی که قبلا تهیه شده و در بانک اطلاعاتی سیستم نرم افزار ذخیره شده اند علاوه بر حذف بخش های تکراری نرم افزار زمان توسعه نرم افزارهای بزرگ سازمانی نیز کاهش می یابد.
استفاده از مدول های از پیش طراحی شده که بر پایه قوانین استاندارد تهیه شده اند کیفیت نرم افزارهای سازمانی را افزایش می دهد. همچنین به صورت خودکار باعث استاندارد سازی کل سیستم می گردد. استفاده از مدول های اشتراکی انجام بسیاری از کارها را تسهیل بخشیده و راحت تر می کند.

شرکت تولید نرم افزار

شرکت تولید نرم افزار به شرکتی گفته می شود که با راه اندازی خط تولید نرم افزار به صورت تخصصی انواع نرم افزارهای سفارشی و مورد نیاز سازمان ها، کسب و کارها، شرکت ها و مشتریان را ارائه می دهد.

ویژگیهای بهترین شرکت تولید نرم افزار

برای اینکه بتوانید از میان شرکت های تولید نرم افزار بهترین شرکت را برای سفارش نرم افزار مورد نظر خود انتخاب کنید لازم است با ویژگیهای بهترین شرکت نرم افزاری آشنا شوید. در این قسمت از مقاله خط تولید نرم افزار تعدادی از این ویژگیها را برای شما عزیزان ارائه کرده ایم:

 • تیم فنی متخصص، با تجربه، چابک و مسلط بر فناوری های روز
 • توجه ویژه به مراحل نیازسنجی مشتریان برای طراحی و تولید نرم افزار
 • مسلط به طراحی تخصصی نرم افزار سفارشی و داشتن نمونه کار در زمینه تولید نرم افزار سازمانی
 • همراه بودن با مشتریان در تمامی مراحل پیاده سازی، استقرار و پشتیبانی نرم افزار

با توجه به این ویژگیها میتوانید به شرکت های معتبر تولید نرم افزار مراجعه کرده و نرم افزار سازمانی مورد نظر خود را سفارش دهید. نادین سافت به عنوان یکی از بهترین شرکت های تولید نرم افزار خلاقیت، تعهد و پویایی را اساس کار خود قرار داده است.

خط تولید نرم افزار بومی
خط تولید نرم افزار بومی

رسالت نادین سافت

• ضمانت کیفیت محصولات و خدمات در سطح بین الملل
• خدمت رسانی بدون تعصب و مرزبندی
• پایبندی کامل به اخلاق و تعهدات

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه خدمات و نمونه کارها با ما در ارتباط باشید.

ضرورت راه اندازی خط تولید نرم‌ افزار بومی

 • در دنیای رقابتی امروز به ویژه در زمینه تولید نرم افزار راه اندازی خط تولید نرم افزار از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا راه اندازی خط تولید نرم افزار بومی می تواند مخاطرات را در زیرساخت‌ های مهم، حیاتی و حساس سازمان شما کاهش دهد.
 • این نرم افزارها با امنیت بالا کاربران را در یک فرآیند گام به گام در تمامی مراحل استفاده از نرم افزار هدایت می کنند.
 • ارزش افزوده بیشتر برای کشور به دلیل بومی سازی فناوریهای محصولات نرم افزاری خارجی
 • عدم دسترسی به خدمات محصولات نرم افزاری خارجی
 • تجربیات ناموفق یا نامطلوب کاربران بومی در استفاده از محصولات نرم افزاری خارجی
 • کامل نبودن محصولات متن باز خارجی موجود
 • لزوم بومی سازی محصولات متن باز
 • تسهیل و تسریع انجام پروژه ها و تولید نرم افزارهایی متناسب با نیاز کاربران داخلی
 • بهینه سازی و افزایش استانداردهای کیفی محصولات نرم افزاری

برای پیاده سازی و دریافت خدمات خط تولید نرم افزار، همین الان با کارشناسان نادین سافت تماس بگیرید.

رویکرد نادین سافت در راه اندازی خط تولید نرم افزار بومی

نادین سافت به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه راه اندازی خط تولید نرم افزار بومی است. تولید کارخانه نرم افزار بومی نادین سافت از سال 1397 آغاز شده است. ما توسعه، امنیت و پشتیبانی را سر لوحه کار خود در طراحی و تولید نرم افزارهای کاملا” بومی قرار داده ایم. تعهد نادین سافت مسئولیت‌پذیری در به خدمت گرفتن تکنولوژی برای افزایش کیفیت و لذت کار شماست. تخصص نادین سافت، طراحی، پیاده‌سازی و پشتیبانی حرفه‌ای نرم‌افزارهای تحت وب و سفارشی بر اساس نیاز شماست. در راستای رسیدن به این اهداف نادین سافت اقدام به راه اندازی خط تولید نرم افزار کرده است.

همانطور که می دانید در دنیای امروز نرم‌افزارها به عنوان عضو ثابت شرکت‌ها و سازمان‌ها هستند. طراحی و سفارشی سازی نرم افزارها به برخط کردن تمامی کارها کمک کرده و باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه ها می‌شود. نادین سافت مفتخر است که با راه اندازی خط تولید نرم افزار توانسته پاسخگوی انواع نیازهای شما در زمینه طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های نرم‌افزاری باشد. تلاش متخصصان نادین سافت افزایش بهره‌وری، کیفیت و لذت کار شما در شرکت‌ها و سازمان‌ها است. همچنین ارتباط موثر ما با مشتریان و کارفرماها باعث شکوفایی خدمات باکیفیت و نوآورانه شده و همکاری مستمر شما با نادین سافت گویای اعتماد و رضایت مشتریان و کارفرمایان است.

3 اصل مهم نادین سافت در راه اندازی خط تولید نرم افزار بومی

 • پویایی
 • نوآوری
 • خلاقیت

ویژگیهای خط تولید نرم افزار بومی نادین سافت

خط تولید نرم افزار بومی
خط تولید نرم افزار بومی

1- تولید سورس کد ها با استفاده از مدل ها و متد ها

2- تحلیل نیازمندی های مشتریان

3- طراحی و معماری نرم افزار با استفاده از فناوریهای روز دنیا

4- کاهش قدرت ریسک سورس کد

5- اجرای استرس تست و تست امنیت

6- تضمین کیفیت و نصب و مانیتورینگ نرم افزار

7- استفاده از پیکربندی ابری مانند کوبرنتیز و داکر

8- بکارگیری ماژولار، میکروسرویسی و کامپوننتی

9- سرعت تولید و پیاده سازی و استقرار بالا (CI/CD)

مزایای استفاده از خط تولید نرم افزار بومی نادین سافت

 • کاهش هزینه‌ها با بومی سازی خط تولید نرم افزار
 • کاهش کمی و کیفی نیروی انسانی
 • حذف کارهای تکراری و زمان بر و فاکتورگیری از کارهای مشترک
 • کاهش زمان توسعه نرم افزارهای تولید شده و زمان عرضه به بازار
 • افزایش کیفیت محصولات و قابلیت استاندارد سازی خودکار
 • استفاده بهینه از منابع و زیر ساخت ها
 • قابلیت پیکربندی و شخصی سازی در کمترین زمان ممکن
تولید نرم افزار بومی
تولید نرم افزار بومی

اگر از مطالعه این مقاله لذت بردید پیشنهاد می کنیم مقالات دیگر بلاگ ما را نیز مطالعه کنید:

طراحی نرم افزار تحت وب سازمانی – نادین سافت

پورتال سازمانی هوشمند نیاز امروز سازمان شما

همه چیز درباره پورتال جامع سازمانی

راه اندازی داشبورد هوش تجاری سازمانی – نادین سافت

طراحی پورتال سازمانی – نادین سافت

جمع بندی

خط تولید نرم افزار مجموعه‌ای از سیستم‌های نرم‌افزاری فشرده است. این مجموعه دارای ویژگی‌هایی مشخص از نیازهای یک بخش بازار است. راه اندازی خط تولید نرم افزار به شرکت های تولید نرم افزار این امکان را می دهد که به صورت جداگانه محصولات نرم افزاری را توسعه دهند. همچنین استفاده از خط تولید نرم‌افزار این امکان را برای شرکتهای تولید نرم افزار فراهم می کند تا اجزا و دارایی‌هایی که ثابت هستند را دوباره پیاده‌سازی نکنند. در نتیجه می توانند از این اجزا به راحتی در محصولات مشابه استفاده کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه خط تولید نرم افزار نادین سافت با ما در ارتباط باشید.

مقالات پیشنهادی